Infrainvest AB beställer 2 plattformshissar till en ny fastighet de uppför på Gnistasgatan.