Infratek är involverade i mycket ute på Arlanda, vi sköter portar och nödutrymningsvägar där. De vill att vi hjälper dem med nedfräsning av elsligor 2 på av uppfarterna.