Vi kan hissar & portar

Uppsala Lyftservice AB är ett svenskt företag etablerat 1986 och verksamt främst i Uppsalaregionen samt norra Stockholmsområdet. Johan Bernelind är VD. Tillsammans med Hisscraft, Nordisk Hiss, Hissgruppen, I.T.K. och Vinga Hiss m.fl. ingår Uppsala Lyftservice AB i Motum-koncernen.

Vi levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden. Vår serviceorganisation är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Personlig service och engagemang tycker vi är viktigt!

Kvalitet & Miljö

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet samt att leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
För att våra projekt ska ha en så liten negativ inverkan på miljön som möjligt, använder vi oss av projektanpassade kontrollplaner och KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)–dokument.

Under montaget genomförs också fördefinierade kontroller enligt en projektanpassad kontrollplan. Varje kontrollplan innefattar en detaljerad egenkontroll, ett avvikelseregister samt en dagbok som fylls i under arbetets gång.

Övriga kvalitetskontroller:

  • Säkerhetsbesiktning av Swedac-ackrediterat organ
  • (Okulärbesiktning vid bygghiss)
  • Leverans/slutbesiktning