Ett av de större företagen i facilitybranschen ger oss förtroende att sköta c:a 150 hissar och portar i Uppsala. Avtalet löper i 3 ½ år.