Vi hjälper våra kunder dygnet runt.

Våra serviceteknikerna finns på fältet för att snabbt kunna vara på plats. De har erfarenhet och en bred teknisk kompetens för flera fabrikat, dessutom är de engagerade och trevliga. Vi tror på ett personligt bemötande och har högt kvalitetstänkande.

Serviceavtal-Bengt200

Felanmälan

Telefon dygnet runt 018-12 60 60

Mejla till felanmalan@lyftservice.se

Vår erfarenhet, er trygghet!

Vår service omfattar flera kontraktsbesök jämt fördelade över året och dessutom ingår vår medverkan vid den årliga säkerhetsbesiktningen. Som skötselföretaget håller vi oss uppdaterade och följer Boverkets bestämmelser och specificerade krav på kompetens och hur en hiss ska skötas.

 

Underhåll ger hög driftsäkerhet

Fastighetsägaren har alltid det övergripande ansvaret för hissen. Genom kontinuerligt underhåll skapas också förutsättningar för god en ekonomi.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar i Hissförbundets broschyr:

 Fastighetsägaren skötsel & underhåll av hissar