Setune AB som är en trogen kund och även ägare till Vasahuset invid Vasaparkeni Uppsala, ett känt vackert hus som började att byggas 1906. Vi skall nu modernisera dessa hissar och även byta ut hisskorgarna till mer tidsenliga (originalkorgarna byttes ut på 60talet).